dimecres, 20 de juny del 2018

Diada

Vaig nàixer un 11 de setembre
i, des de llavors,
un viatger incaut
saboteja les pauses de la meua existència.

L’ésser sobreviu on la quietud acampa sense treva.
Allà, però, la perseverança germina en grans dosis.

(El vol del silenci, 2014)

María Elena Vega, Aqua XII, Aguamarina XII.

dilluns, 11 de juny del 2018

Dedicatòria

Heus ací les paraules que li vaig dedicar a ma mare en El vol del silenci, el meu primer llibre de poemes:


A Carmen Martínez, en qui vaig descobrir les claus
que em van servir per a inventar el meu camí.

Em faig gran, em faig madur.
Que lluny es veu aquell dissabte assolellat,
aquell segon dissabte de setembre de 1965!
Aquell dia, a les quatre de la vesprada,
una mare jove, bella i morena, valenta i lluitadora,
paria el seu quart fill.
Hi eren presents quatre dones més:
l’àvia Lola –àvia materna de la criatura–,
la tia Antonia, la tia Filomena
i la comare, Consuelito l’Herbasana.
Hi era present la dona.
I també hi eren la memòria col·lectiva
i l’escola de la vida
i el record i el somni i l’esperança
i el passat i el present i el futur.

I va arribar la nit,
i la llum del cresol es va apagar a la frontera,
a la mateixa frontera del silenci.
I el temps es va quedar sense resposta.
I el temps, al capdavall, també es va apagar.
Tot es va apagar.

(El vol del silenci, 2014)

Dominique Gaultier, Variations en roses.

divendres, 19 de gener del 2018

Primer Premi de Poesia «Torre de Piles» 2018

CONVOCATÒRIA

L’editorial Edicions del Sud convoca el Primer Premi de Poesia «Torre de Piles» 2018.

BASES

1. Pot participar qualsevol escriptor o escriptora, amb tots els treballs que considere oportuns.
2. Les obres participants han de ser originals, inèdites i escrites en valencià i no poden haver estat guardonades ni premiades prèviament.
3. La temàtica, el metre i la rima són de lliure elecció. L’extensió total ha de ser la d’un llibre normal de poesia.
4. Els originals s’han de presentar escrits a màquina o ordinador, per quadruplicat, amb lema o pseudònim i dins d’un sobre tancat. Dins d’aquest sobre, s’adjuntarà un altre sobre, tancat i identificat amb el mateix lema o pseudònim, on s’ha d’incloure la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic;
b) Declaració responsable de la persona sol·licitant, en què expresse que opta al premi amb una obra original i inèdita.
5. Els treballs s’han d’enviar, directament o per correu certificat, a l’adreça següent:
Edicions del Sud (c/ Moreres, 22, 46712 Piles).
6. El termini de recepció d’originals acabarà el dia 31 de maig de 2018.
7. L’acte de publicació del veredicte i del lliurament del premi es farà el dia 4 d’agost de 2018, al parc de la Torre de Piles, en finalitzar el V Recital de Poesia i Música en Valencià «Torre de Piles» 2018.
8. La dotació del premi consistirà en la publicació de l’obra guanyadora en la col·lecció «Paraules en silenci» d’Edicions del Sud en nombre de 1.000 exemplars, dels quals la persona autora en rebrà 100 en concepte de drets d’autoria, i la posterior difusió i distribució.
9. La persona que resulte guanyadora haurà de recollir el premi personalment.
10. El premi i la seua dotació són indivisibles, i el veredicte del jurat inapel·lable. Cada vegada que es publique el treball premiat, ha de constar que l’obra ha estat guardonada en el Primer Premi de Poesia «Torre de Piles» 2018.
11. El jurat, designat per Edicions del Sud i presidit per Manel Arcos i Martínez, estarà format per persones expertes en el camp literari.
12. Els originals no premiats podran ser recollits personalment, en el termini de tres mesos des de la publicació de la decisió del jurat. Una vegada esgotat aquest termini, es destruiran els originals per tal de preservar els drets d’autoria.
13. La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. En cas de dubte sobre la seua interpretació, el jurat acordarà el que crega més just d’acord amb l’organització.